WAKAYAMA PREFECTURE FLAG
KUSHIMOTO KATSUURA PHOTO TAKAHIRO TSURUMOTO
KUSHIMOTO KATSUURA YOUNJU NO TO PHOTO TAKAHIRO TSURUMOTO
TORII AT KUSHIMOTO KATSUURA PHOTO TAKAHIO TSURUMOTO
KUSHIMOTO KATSUURA HOT SPRING BATH HOUSE 
PHOTO TAKAHIRO TSURUMOTO
LOOKING AT THE INLAND SEA FOR KUSHIMOTO KATSUURA THE INLAND SEA LIES BETWEN HONSHY AND SHIKOKU ISLANDS 
PHOTO TAKAHIRO TSURUMOTO
DAIMON-ZAKA PHOTO TAKAHIRO TSURUMOTO
DAIMON-ZAKA PHOTO TAKAHIRO TSURUMOTO
KUMANOKODO ROAD PHOTO TAKAHIRO TSURUMOTO
RYUJI-ONSEN HOT SPRING PHOTO TAKAHIRO TSURUMOTO
HOTELS OFERING HOT SPRING BATHS PHOTO TAKAHIRO TSURUMOTO
KUMANO NONKYU SHRINE WITH NACHI FALLS IN BACKGROUND
PHOTO TAKAHIRO TSURUMOTO
NACHI FALLS PHOTO TAKAHIRO TSURUMOTO
KUMANO HAYATAMA SHRINE PHOTO TAKAHIRO TSURUMOTO
TAISHA SHRINE PHOTO TAKAHIRO TSURUMOTO.
KISOTSURO PHOTO TAKAHIRO TSURUMOTO